Những gì có thể mua vé trực tuyến,Powerball

những gì có thể mua vé số trực tuyến?

Powerball

Powerball là một loại xổ số xổ số quốc gia được tổ chức hai lần một tuần, mỗi thứ tư và thứ bảy lúc 10:59. Trò chơi cơ bản cần phải chọn năm số bóng trắng (từ 1 đến 69) và một số powerball đỏ (từ 1 đến 26). Số tiền may mắn khác nhau tùy theo vé bán, nhưng thường là hơn 100 triệu đô.

Mega Millios

Mega Millios cũng là một loại xổ số xổ số quốc gia, được tổ chức mỗi thứ ba và thứ sáu lúc 11:00 tối. Nó giống như Powerball, nhưng có 5 con số bóng trắng (từ 1 đến 70) và 1 con số bóng vàng (từ 1 đến 25). Số tiền trúng thưởng cũng tùy thuộc vào việc bán vé, thường là hơn 200 triệu đô la.

Loo America

Loo America là một loại xổ số nhiều bang, được xổ số vào mỗi thứ tư và thứ bảy lúc 11 giờ. Nó phải chọn 5 số bóng trắng (từ 1 đến 52) và 1 số hành tinh (từ 1 đến 10). Giải thưởng thường là 10 đến 20 triệu đô.

siêu xổ sốhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/20dd98ba73555a9a?.png”/>

slide xổ sốhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/1e77734f4d827711?.png”/>

You May Also Like

More From Author