Airasia trực tuyến giá trị có thể chọn một chỗ ngồi, xin vui lòng,tiktokг

Asian airlines trực tuyến giá trị có thể chọn chỗ ngồi?

Phải, AirAsia cho phép hành khách chọn chỗ ngồi khi đang trực tuyến.

Thời gian trực tuyến

Chuyến bay trực tuyến của hãng hàng không Asia thường mở cửa 14 ngày trước khi chuyến bay cất cánh. Hành khách có thể hoàn thành các giá trị trực tuyến trong thời gian sau:

Chuyến bay dài: 24 giờ đến 14 ngày trước khi cất cánh

Chuyến bay ngắn: từ 24 giờ đến 1 giờ trước khi cất cánh

Lệ phí lựa chọn

Airasia cho phép hành khách chọn chỗ ngồi tiêu chuẩn miễn phí khi kiểm tra trực tuyến. Tuy nhiên, nếu một hành khách muốn chọn một ghế cụ thể (chẳng hạn như ghế cửa sổ, ghế thoát hiểm, hoặc một chỗ khác được chỉ định), thì phải trả thêm tiền.

Bước chọn chỗ ngồi

Để chọn chỗ ngồi trực tuyến, hành khách cần phải thực hiện các bước sau đây:

Truy cập vào trang web air Asia.

2. nhập thông tin chi tiết chuyến bay và nhấp vào giá trị trực tuyến.

Nhập thông tin hành khách và chọn chuyến bay.

4. chọn chỗ ngồi cần thiết trong bản đồ chỗ ngồi.

5. trả phí lựa chọn (nếu thích hợp).

Xin lưu ý rằng không phải tất cả chỗ ngồi đều được chọn, tùy thuộc vào tình hình chuyến bay và chỗ đặt trước của hành khách.

Để tìm hiểu thêm

Thêm thông tin về giá trị và chỗ ngồi của hãng hàng không Asia, xin truy cập trang web chính thức của họ hoặc liên lạc với dịch vụ khách hàng.

thẻ\n- air Asia

– trực tuyến

– chọn chỗ ngồi đi.

– chi phí.

– bước

You May Also Like

More From Author