ϾֱƷϼ۸ͼ, chi phí trực tiếp hàng ngày tại nam kinh biểu đồ\n.

.

Ý nghĩa của biểu đồ giá cả\n.

Biểu đồ giá là một sự thay đổi trong giá của một mặt hàng trên thị trường trong một thời gian nhất định. Thông qua biểu đồ giá cả, bạn có thể hiểu sự biến động của giá hàng hóa, và xu hướng của giá cả. Người tiêu dùng có thể chọn thời điểm thuận lợi nhất để mua thông qua biểu đồ giá cả.

.

chi phí trực tiếp hàng ngày tại nam kinh biểu đồ\n.

Dưới đây là biểu đồ giá cả của nanjing trực tiếp tiếp thị nhu cầu hàng ngày, đường màu đỏ biểu thị sự thay đổi của giá hàng hóa trong biểu đồ, đường màu xanh biểu thị sự thay đổi của doanh số bán hàng.

.

Theo biểu đồ giá cả có thể thấy, nanjing trực tiếp tiếp thị nhu cầu hàng ngày trong ba tháng qua, nhưng chung xu hướng xuống, đặc biệt là trong tháng gần đây giá cả giảm rõ ràng. Và doanh số bán hàng tăng dần trong trường hợp giá cả giảm, cho thấy người tiêu dùng thích những sản phẩm giá thấp hơn.

.

kết luận

.

Nanjing trực tiếp nhu cầu hàng ngày bán hàng trực tuyến giá giảm, người tiêu dùng có thể chọn thời gian thuận lợi nhất để mua thông qua biểu đồ giá cả. Trong khi đó, sự gia tăng của doanh số bán hàng cũng cho thấy rằng khách hàng ưa thích cho các mặt hàng giá thấp, nanjing trực tiếp tiếp thị nhu yếu phẩm hàng ngày có thể tăng doanh số bán hàng bằng cách điều chỉnh giá cả.

.

You May Also Like

More From Author